Niniejszym przedstawiam poradnik dla rodziców, którym można się posłużyć jako rodzic-pierwszy doradca zawodowy swojego dziecka wybierającego szkołę śrtednią i ścieżkę swojego rozwoju. Zachęcam do zapoznania się z publikacją.Plik w formacie PDF