Składka na rok 2021/22 wynosi 40 zł, wpłat można dokonać u skarbników klasowych, lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców:
...