6 grudnia 2021

ZSP5.261.2.2021 Usługi porządkowo-czystościowe w pomieszczeniach oraz pielęgnacja terenów zielonych

 

16 listopada 2021

ZSP5.263.2.2021 "Laboratoria Przyszłości" zapytanie ofertowe (2)

 

15 listopada 2021

ZSP5.263.1.2021 "Laboratoria Przyszłości" zapytanie ofertowe (1)

 

10 sierpnia 2021

ZSP5.261.1.2021 Świadczenie usług cateringowych w zakresie dostawy i wydawania gotowego gorącego posiłku - specyfikacja warunków zamówienia

 

19 maja 2021

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/2021

 

13 maja 2021

Zapytanie ofertowe nr 1/2021 - Wymiana podłogi sportowej na sali gimnastycznej

Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 - przedmiar robót

 

 

26 stycznia 2021

ZSP5.261.7.2020 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Usługi porządkowo-czystościowe w pomieszczeniach oraz pielęgnacja terenów zielonych

 

7 stycznia 2021

ZSP5.261.7.2020 Informacja z otwarcia ofert - Usługi porządkowo-czystościowe w pomieszczeniach oraz pielęgnacja terenów zielonych

 

29 grudnia 2020 r.

ZSP5.261.7.2020 Ogłoszenie o zamówieniu

ZSP5.261.7.2020 Załącznik nr 7 - wzór umowy

ZSP5.261.7.2020 SIWZ - Usługi porządkowo-czystościowe w pomieszczeniach oraz pielęgnacji terenów zielonych 

 

23 grudnia 2020 

ZSP5.261.5.2020 Informacja o unieważnieniu postępowania

 

18 grudnia 2020 

ZSP5.261.5.2020 Informacja z otwarcia ofert - Usługi porządkowo-czystościowe w pomieszczeniach oraz pielęgnacja terenów zielonych 

 

14 grudnia 2020 

ZSP5.261.5.2020 Odpowiedzi na pytania wykonawców

 

 

 

 

08 grudnia 2020

ZSP5.261.4.2020 Informacja o unieważnieniu przetargu

 

30 listopada 2020

ZSP5.261.6.2020 Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 6/2020

 

27 listopad 2020 r.

ZSP5.261.4.2020 „Usługi porządkowo-czystościowe w pomieszczeniach oraz pielęgnacji terenów zielonych wokół budynków dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzeszczach”

Informacja z otwarcia ofert

 

19 listopad 2020 r.

ZSP5.261.4.2020 „Usługi porządkowo-czystościowe w pomieszczeniach oraz pielęgnacji terenów zielonych wokół budynków dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Brzeszczach”

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 7 - wzór umowy

SIWZ - SP2 sprzątanie

 

 

19 listopad 2020 r.

ZSP5.261.6.2020 Zapytanie ofertowe nr 6/2020 - Żywienie

 

 

15 lipca 2020

ZSP.261.3.2020 „Usługi porządkowo-czystościowe w pomieszczeniach Zespołu Szkolno -  Przedszkolnego nr 5 - Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzeszczach”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

26 czerwca 2020

ZSP.261.2.2020 „Usługi pielęgnacji terenów zielonych wokół budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 - Szkoła Podstawowej nr 2 w Brzeszczach”

 

22 czerwca 2020

Informacja o rozstrzygnięciu rozpoznania cenowego nr 1/2020, dotyczącego usługi żywienia.

>>PLIK<<

 

8 czerwca 2020

ZSP.261.3.2020 „Usługi porządkowo-czystościowe w pomieszczeniach Zespołu Szkolno -  Przedszkolnego nr 5 - Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzeszczach”

Informacja z otwarcia ofert

 

 

1 czerwca 2020

ZSP.261.2.2020 „Usługi pielęgnacji terenów zielonych wokół budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 - Szkoła Podstawowej nr 2 w Brzeszczach”

Informacja z otwarcia ofert

 

 

29 maj 2020 r. 

Zapraszamy do składania ofert

ZSP.261.3.2020 „Usługi porządkowo-czystościowe w pomieszczeniach Zespołu Szkolno -  Przedszkolnego nr 5 - Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzeszczach”

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 7 - wzór umowy

SIWZ - SP2 sprzątanie

 

27 maj 2020 r.

ZSP.261.1.2020 „Usługi porządkowo-czystościowe w pomieszczeniach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 - Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzeszczach”

Informacja o unieważnieniu postępowania - usługi porządkowo-czystościowe.

 

 

27 maj 2020 r.

ZSP.261.2.2020 „Usługi pielęgnacji terenów zielonych wokół budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 - Szkoła Podstawowej nr 2 w Brzeszczach”

 

 

 

26 maj 2020 r. 

ZSP.261.1.2020 „Usługi porządkowo-czystościowe w pomieszczeniach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 - Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzeszczach”

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

22 maja 2020

Zapraszamy do składania ofert

ZSP.261.2.2020 "Usługi pielęgnacji terenów zielonych wokół budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 - Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzeszczach"

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 7 - wzór umowy

SIWZ - SP2 tereny zielone

 

 

18 maja 2020

Zapraszamy do składania ofert

 

ZSP.261.1.2020 "Usługi porządkowo-czystościowe w pomieszczeniach Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 - Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzeszczach"

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 8 - wzór umowy

SIWZ - SP2 sprzątanie