Procedury, wnioski i inne dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej:

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

  

budynek szkoły 318 59285