Procedury, wnioski i inne dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej:

 

Zasady rekrutacji

Karta zgłoszenia dziecka (z obwodu szkoły)

Karta zgłoszenia dziecka (spoza obwodu szkoły)

  

budynek szkoły 318 59285