Historia Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzeszczach zwanej potocznie „Dwójką” rozpoczęła się 14 października 1962 roku. 11 lat później w 500-lecie urodzin Mikołaja Kopernika (1473-1543) nadano szkole imię tego wielkiego Polaka, a Komitet Rodzicielski z tej okazji ufundował Sztandar, który do dnia dzisiejszego uświetnia ważne uroczystości szkolne.

W latach 1976 – 1977 działały w szkole koła zainteresowań tj. matematyczne, polonistyczne, chemiczne, historyczne, fizyczne, taneczne oraz organizacje szkolne: ZHP, Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniowska, PCK, SKO, TPPR, SFOS, FBS. Obecnie istnieją ponadto kółko teatralne, muzyczne, plastyczne, misyjne, dziennikarskie, języka angielskiego, informatyczne, nauka gry na gitarze i wiele innych.

Nauczycielom i uczniom SP 2 nigdy nie był obojętny los innych, dlatego często podejmowali się organizowania takich akcji jak: „Akcja dla powodzian” – 1982 r., budowa pomnika – szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki – 1985 r., przygotowanie koncertu dla rodziców, którego dochód został przeznaczony na konto „Fundacji dzieciom specjalnej troski”, „Dar serca” – zbiórka pieniędzy na pokrycie kosztów leczenia dziecka we Francji – 1991, Akcja „Komputer” – 1991 r., Zbiórka pieniędzy na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Liver” – 1993 r., od 1994 roku „gra” Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, akcja „Kosz” – 1995 r.,  zamontowano dwie wieże do koszykówki na boisku szkolnym.

Uczniowie SP 2, wykazując się wiedzą, otrzymali w 1984 r. Puchar Przechodni od Naczelnika Miasta i Gminy Brzeszcze. W 1985 r. odbyła się wizytacja szkoły, po zakończeniu której wyróżniono wielu nauczycieli i pracowników szkoły.

W 1986 r. szkoła przeżywała ogromną radość, p. A. Wróbel otrzymał z rąk Przewodniczącego Kapituły  Order Uśmiechu. W tym samym roku „Dwójka prowadziła pracę pozalekcyjną w ramach konkursu „Klub otwartych szkół” oraz zorganizowała XI spartakiadę nauczycielską. W 1987 r. szkoła po raz drugi wygrała konkurs o „Puchar Przechodni Naczelnika Miasta i Gminy Brzeszcze”.

W 1988 r. miało miejsce 25 – lecie działalności szkoły uświetnione uroczysta akademią. Dwa lata później szkoła przeżywała wizytację J. E. Ks. Biskupa Jana Szkodonia. W 1991 r. dzieci z klas III (104) wyjechały na Zieloną Szkołę. Tradycję tę kontynuowano przez wiele lat.

Czas szybko mija…  W lutym 1993 roku odbyła się uroczysta akademia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury z okazji XXX – lecia i święta patrona SP 2.

W roku 1994 w „Dwójce” miały miejsce wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego – przewodnicząca Bożena Pękala została również przewodniczącą Sejmiku Pszczyńskiego i weszła do Parlamentu Dzieci i Młodzieży w Katowicach. Początek roku 1995 przyniósł wszystkim uczniom i pracownikom szkoły uczucie żalu z powodu śmierci p. Antoniego Wróbla, zaś koniec roku radość, której powodem była wizytacja ks. Biskupa T. Rakoczego.

Lata 1997 – 1998 były bardzo pracowite i jednocześnie owocne dla dzieci i nauczycieli. Uczniowie spotkali się z pisarzem A. Fajfrem, odwiedzili Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku – Białej, wystawiły „Dziady” A. Mickiewicza. Ponadto jedna z uczennic zdobyła wysoką lokatę w konkursie matematycznym „Kangur” i uczestniczyła w obozie w Czechach, gdzie odbył się finał, zaś A. Drobniak została UCZNIEM ROKU w I edycji tego konkursu.

W 1998 roku rozpoczyna prace Parlament Dzieci i Młodzieży Gminy Brzeszcze, którego inicjatorem była pani dyrektor Gminnego Zarządu Edukacji Bożena Sobocińska.

Od 1999 roku w SP 2 zostaje wprowadzona reforma oświaty zgodnie z którą „Dwójka” stała się sześcioletnią szkoła podstawową.

Od roku  2000 w szkole jest organizowany powiatowy konkurs „Asy z trzeciej klasy” oraz powiatowy konkurs  „Asy z szóstej klasy”.

W 2002 roku nasi uczniowie po raz pierwszy przystąpili do sprawdzianu szóstoklasisty, aby wykazać się wiedzą i swoimi umiejętnościami. Zawsze wierzymy w naszych wychowanków….

W tym samym roku nasza szkoła zainicjowała gminny konkurs „Wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego” oraz Konkurs Recytatorski dla klas I – III i IV – VI, kontynuowane po dziś dzień…

Istotną kwestią jest dla nas wpajanie ideałów, które wychowują człowieka przyszłości, szanowanego, rozsądnego oraz mądrego, w związku z tym realizujemy od lat programy: „Szkoła bez przemocy”, „W grupie czuję się bezpieczniej”, „Eko – szkoła”, „Prawa dziecka”, „Ratujemy i uczymy ratować” „W magicznym świecie książki” itd.

Nieobce nam są dziś przedsięwzięcia realizowane w ramach różnych programów czy projektów edukacyjnych jak: „Nauka pływania”, „Trzymaj formę – czyli zdrowy styl życia”, „Polska prezydencja w Unii Europejskiej”, „Bezpieczeństwo podczas ferii oraz wakacji”, „Bezpieczna szkoła; Bezpieczny uczeń”, „Szkoła bez przemocy”, „Szkoła promująca zdrowie” itd. Większość z nich kontynuujemy do dziś…

Nasze miasto i okolice niezwykle mocno związane są tradycją górniczą. W wielu rodzinach dziadkowie, ojcowie pracują ciężko w kopalni. Chcąc docenić trud pracy górnika, już od 2005 roku organizujemy coroczną imprezę środowiskową „Potyczki górnicze” z okazji „Barbórki”.

Przez lata nawiązywaliśmy współpracę z różnymi instytucjami, szkołami. Niezwykle miło wspominamy współpracę z wszystkimi naszymi partnerami. W 2003 roku nawiązaliśmy kontakt z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Jasienicy, a w 2007 roku grono pedagogiczne szkoły szwedzkiej zaszczyciło nas swoją obecnością podczas obchodów Dnia św. Łucji. W ramach różnych projektów edukacyjnych współpracowaliśmy ze szkołami w Argentynie, we Włoszech oraz na Litwie. W 2011 roku otrzymaliśmy prestiżową Krajową Odznakę Jakości eTwinning „Quality Label” za projekt „My Native Corner”. Do dnia dzisiejszego współpracujemy z bibliotekami szkolnymi, Biblioteką Publiczną Ośrodka Kultury w Brzeszczach, z Domami Dziecka, Stowarzyszeniami itd. 

Początek roku 2003 przyniósł podsumowanie 40 – letniej pracy i istnienia SP 2. Spotkanie absolwentów, byłych nauczycieli „Dwójki”, zaproszonych gości  oraz uroczysta akademia sprzyjały refleksjom i wzruszeniu.  

Już za nami 45 oraz 50 - lecie szkoły… Obie uroczystości uświetnione niesamowitymi widowiskami teatralnymi  - obrazem wszechświata, planet, kosmosu oraz zaprezentowaniem życia patrona naszej szkoły, Mikołaja Kopernika – jako małego chłopca, który miał marzenia tak jak każdy z nas…

Kultywujemy tradycję poprzez uświetnianie ważnych uroczystości państwowych  i szkolnych akademiami, występami uczniów, zwracając szczególną uwagę na szacunek, patriotyzm oraz podstawowe wartości w życiu człowieka i obywatela.

Pamięć o przeszłości, szacunek do osiągnięć poprzednich pokoleń pokazaliśmy na przykładzie m.in. otwarcia w 2007 roku Izby Regionalnej.

W 2008 roku miało miejsce założenie prężnie działającego Stowarzyszenia Przyjaciół Dwójki.

Nie sposób pominąć ważnego wydarzenia w naszym szkolnym życiu, a mianowicie spotkania uczniów z pierwszym polskim kosmonautą gen. Mirosławem Hermaszewskim w 2009 roku.

Od 2010 roku naszym najzdolniejszym uczniom wręczamy nagrodę „Kopernikus”, doceniając wybitne osiągnięcia oraz potencjał naszych „pereł”.

2011 rok był czasem powstania nowej pracowni informatycznej dla uczniów, dziś już działają trzy takie pracownie. Wówczas uzyskaliśmy certyfikat „Szkoły bezpiecznego Internetu”.

Od lat udzielamy się charytatywnie, owocnie działa u nas Szkolny Klub Wolontariatu, kształtując w ten sposób wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka i potrzebę udzielenia pomocy innym.

Nasza placówka zmienia się cały czas… By sprostać wymaganiom naszych podopiecznych, postępowi cywilizacji staramy się rozwijać, unowocześniać szkołę. Służą temu: Internetowe Centrum Multimedialne, zakup sprzętu multimedialnego do klas: tablice interaktywne, komputery, projektory itd.

W 2012 roku staliśmy się Zespołem Szkolno – Przedszkolnym nr 5 po połączeniu naszej placówki z Przedszkolem „Żyrafa” w Brzeszczach, a w 2014 roku dołączono Przedszkole „Słoneczko”, również z Brzeszcz.

W tym też czasie włączyliśmy się w organizację akcji „Szlachetna paczka”. Naszą tradycją stał się również coroczny majowy koncert, podczas którego nasi podopieczni, prezentując swoje talenty, wyrażają wdzięczność i miłość swoim rodzicom za opiekę i wychowanie.

W 2013 roku doceniono nasz wkład i gotowość na przyjęcie dzieci sześcioletnich do społeczności szkolnej i naszej placówce został przyznany certyfikat „Szkoła przyjazna dla dziecka sześcioletniego”.

W 2016 roku dołączyliśmy do programu „Cyfrowo bezpieczni”, gdyż bliskie są nam kwestie cyberbezpieczeństwa. Pragniemy naszych wychowanków wyposażyć w niezbędne narzędzia, świadomość oraz umiejętność zachowania się w wirtualnym świecie.

Od wielu lat organizujemy zajęcia otwarte, na które zapraszamy rodziców oraz rodziny, nauczycieli na tzw. lekcje pokazowe, mające na celu zaprezentowanie zdolności naszych uczniów.

Od września 2017 roku, w wyniku reformy,  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika
w Brzeszczach, do której włączono klasy gimnazjalne z Gimnazjum nr 2 im. Marii Bobrzeckiej, aż do ich wygaśnięcia, stała się ośmioletnią szkoła podstawową. W tym roku po raz pierwszy nasi uczniowie kontynuują naukę w  klasie siódmej…

Dziś szkoła liczy 56 lat i ma się coraz lepiej, na zewnątrz coraz młodsza i piękniejsza, wewnątrz tętniąca życiem.

Właśnie rozpoczęliśmy nowy etap swej edukacyjnej działalności.