ZADANIA I CELE SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA „PRZYJŚĆ Z POMOCĄ”

Cele programu:

WOLONTARIUSZE

Wolontariusze realizujący w roku szkolnym 2016/2017 projekt „NA SKRZYDŁACH EMPATII” w ramach X edycji Małopolskiego Projektu „MIEĆ WY...

ZADANIA I CELE SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA „PRZYJŚĆ Z POMOCĄ”

Cele programu:

  • wspieranie inicjatyw młodzieży w zakresie pomocy potrzebującym
  • integra...