PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020:

<...

Skład Samorządu Uczniowskiego 2019/2020:

 

przewodniczący: ...