Możecie wykonać samodzielnie badanie testowe swoich predyspozycji i cech, które pozwolą Wam lepiej zaplanować wybór ścieżki kariery.

Kilka przykładowych testów: pliki w formacie

Niniejszym przedstawiam poradnik dla rodziców, którym można się posłużyć jako rodzic-pierwszy doradca zawodowy swojego dziecka wybierającego szkołę śrtednią i ścieżkę swojego rozwoju. Zachęcam do

Jeśli jest tak, to jesteś szczęśliwcem. Dlatego, że wiele dzieci zazwyczaj nie wyobraża sobie, „kim być”,i gdzie pójść i czy pójść w ogóle, kiedy umilknie długo oczekiwany ostatni szkolny dzwonek