Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej ZSP nr 5

Wstęp deklaracji

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Brzeszczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZSP nr 5 w Brzeszczach http://zsp5.brzeszcze.edu.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr w Brzeszczach
32-620 Brzeszcze
ul. Mickiewicza 3
tel. 032/ 737 38 00
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Data publikacji strony internetowej: 2011-09-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-14

Strona internetowa ZSP nr 5 w Brzeszczach jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Brzeszczach,
 • w znajdujących się na stronie plikach do pobrania może brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • nie wszystkie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst).


Ułatwienia na stronie internetowej

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
 • mapa strony,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2022-11-14

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Iwona Matusik
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.          
Telefon: 723 184 548

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Brzeszczcah przy ul. Mickiewicza 3 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych w zakresie parteru budynku.
Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze – rampy podjazdowe.
Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny - tablice informacyjne.
Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez innego pracownika Zespołu o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w sekretariacie Zespołu przy wejściu do budynku.

W zespole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego