Mały ratownikPokaż galerie

W dniu 20.10.2016 świetlicę szkolną odwiedziła Grupa Medyczna OSP Jawiszowice…

W ramach kilkuletniej współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną OSP Jawiszowice wychowankowie świetlicy mogli uczestniczyć w zajęciach na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem było zdobycie umiejętności:

  • dbania o własne zdrowie,
  • korzystania z pomocy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • korzystania z pogotowia ratunkowego,
  • poznawania czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ich unikania,
  • podniesienie świadomości dzieci na temat bezpieczeństwa,
  • przełamanie bariery strachu przed podjęciem akcji resuscytacyjnej.

Podczas zajęć każdy miał okazję ćwiczyć na specjalnych fantomach resuscytację oraz przeprowadzić symulowaną akcję pierwszej pomocy. Dzieci były niezwykle aktywne, dzięki czemu każdy otrzymał dyplom „MAŁY RATOWNIK TO JA”. 

Nauczyciele świetlicy wraz z wychowankami składają serdeczne podziękowania Grupie Medycznej OSP Jawiszowice. Po raz kolejny dzieci z naszej szkoły mogły uczestniczyć w ciekawych zajęciach pokazujących, że wypadek może przydarzyć się każdemu, co należy wtedy zrobić oraz co to jest pierwsza pomoc.

Życzymy, by służba drugiemu człowiekowi
była zawsze źródłem osobistej satysfakcji
i społecznego uznania.