ZADANIA I CELE SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA „PRZYJŚĆ Z POMOCĄ”

Cele programu:

 • wspieranie inicjatyw młodzieży w zakresie pomocy potrzebującym
 • integracja z osobami potrzebującymi pomocy, w szczególności niepełnosprawnymi, dziećmi, starszymi
 • kształtowanie postawy opartej na empatii, życzliwości, serdeczności, tolerancji i szacunku do człowieka
 • niesienie bezinteresownej pomocy
 • uwrażliwienie młodzieży na potrzeby i cierpienie innych
 • zdobywanie przez młodzież doświadczeń, kształtowanie zainteresowań będących fundamentem przyszłej edukacji i aktywności zawodowej

Zadania:

 1. Promocja idei wolontariatu w lokalnej społeczności.
 2. Rekrutacja potencjalnych wolontariuszy.
 3. Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy.
 4. Pomoc wolontariuszom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji poprzez spotkania w grupie wsparcia.
 5. Współpraca z jednostkami samorządowymi (np. OPS, UG, szkoły), organizacjami pozarządowymi (np. FPS i sektorem prywatnym).
 6. Prowadzenie stałego systemu monitorowania, motywowania i nagradzania wolontariuszy.
 7. Stała współpraca z pracownikami Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach w zakresie wspierania wolontariuszy oraz uczniów objętych pomocą.
 8. Organizowanie i przeprowadzanie akcji mających na celu pomoc potrzebującym.