ZADANIA I CELE SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA „PRZYJŚĆ Z POMOCĄ”

Cele programu:

 • wspieranie inicjatyw młodzieży w zakresie pomocy potrzebującym,
 • integracja z osobami potrzebującymi pomocy, w szczególności niepełnosprawnymi, dziećmi, starszymi,
 • kształtowanie postawy opartej na empatii, życzliwości, serdeczności, tolerancji i szacunku do człowieka,
 • niesienie bezinteresownej pomocy,
 • uwrażliwienie młodzieży na potrzeby i cierpienie innych,
 • zdobywanie przez młodzież doświadczeń, kształtowanie zainteresowań będących fundamentem przyszłej edukacji i aktywności zawodowej.

Zadania:

 • promocja idei wolontariatu w lokalnej społeczności,
 • rekrutacja potencjalnych wolontariuszy,
 • organizowanie szkoleń dla wolontariuszy,
 • pomoc wolontariuszom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji poprzez spotkania w grupie wsparcia,
 • współpraca z jednostkami samorządowymi (np. OPS, UG, szkoły), organizacjami pozarządowymi (np. FPS i sektorem prywatnym),
 • prowadzenie stałego systemu monitorowania, motywowania i nagradzania wolontariuszy,
 • stała współpraca z pracownikami Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach w zakresie wspierania wolontariuszy oraz uczniów objętych pomocą,
 • organizowanie i przeprowadzanie akcji mających na celu pomoc potrzebującym.