Na przełomie czerwca i lipca 2023 r. Dyrektor ZSP 5 w Brzeszczach p. Iwona Matusik przystąpiła do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na stworzenie w szkole nowoczesnej na miarę XXI w. EKOPRACOWNI OZE, w której prowadzone będą  lekcje i warsztaty z zakresu ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Dzięki przygotowanej przez p. Dyrektor oraz nauczycieli przedmiotów przyrodniczych pracy konkursowej Gmina Brzeszcze została beneficjentem konkursu.

Całkowita wartość projektu to ok. 75 tysięcy złotych, w tym dotacja pozyskana przez Gminę Brzeszcze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie to blisko 67 tysięcy złotych.

18 września 2023 r. została podpisana stosowna umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Zarządu p. Małgorzatę Sikorę, Dyrektora Departamentu Pożyczek i Dotacji p. Roberta Bażela a Gminą Brzeszcze reprezentowaną przez p. Burmistrza Radosława Szota i p. Renatę Dudziak – Skarbnika Gminy.

W ramach zadania, oprócz remontu jednej z sal lekcyjnych, zakupione zostaną nowoczesny sprzęt komputerowy, pomoce naukowe - plansze edukacyjne „EKOLOGIA – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” oraz pomoce dydaktyczne: zestawy doświadczalne STEM np. zielona energia, czyli energia odnawialna, energia z baterii słonecznych, klasowa fizyka z walizki - Odnawialne źródła energii. Zajęcia i warsztaty prowadzone w ramach edukacji ekologicznej zyskają na atrakcyjności dzięki zakupowi m. in. programów „Wirtualne Laboratoria Przyrodnicze” oraz odczynników i szkła laboratoryjnego do ekologicznego badania wody, deszczu i gleby, preparatów biologicznych „życie w wodzie” oraz mikroskopów szkolnych.

EKOPRACOWNIA OZE W SP 2 page 0001