Dyrektor ZSP nr 5 w  Brzeszczach informuje, że w przedszkolu „Żyrafa” zostało wdrożone nauczanie hybrydowe.

U jednej z nauczycielek potwierdzono zakażenie koronawirusem. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z  Gminą Brzeszcze, która jest organem prowadzącym, podjęła natychmiastowe działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pracownikom Zespołu.

Na wniosek dyrektora Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu pozytywnie zaopiniował zdalne nauczanie. 71 dzieci wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi zostało objętych do 12 października kwarantanną.

Szanowni Państwo, zwracam się z prośbą o rozwagę, a w przypadku pojawienia się u dziecka niepokojących objawów o kontakt z lekarzem POZ. Dla dobra i bezpieczeństwa społeczności Zespołu konieczne jest przestrzeganie zasad przebywania i przemieszczania się na jego terenie, zachowania dystansu i zasłaniania nosa i ust w przestrzeniach wspólnych. Dbajmy o siebie nawzajem.