Nasza szkoła została zakwalifikowana do realizacji grantu (zakupu wyposażenia oraz szkoleń umożliwiających transformację cyfrową) pozyskanego przez Gminę Brzeszcze z projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych" ?

 

 

Więcej do przeczcytania na stronie: https://brzeszcze.pl/malopolska-tarcza-antykryzysowa-pakiet-edukacyjny-cyfryzacja-szkol-i-placowek-oswiatowych-grant-nr-2,11597

plakat MAT grant 2 Modelowe Szkoły 1