Małe radości i drobne gesty życzliwości,są

najpiękniejszymi iskierkami naszej codzienności….”

 

W naszym życiu często zapominamy, że uniwersalne wartości, takie jak: dobro, życzliwość są bardzo ważne w życiu małego czy dużego człowieka. Należy je pielęgnować i kierować się nimi na co dzień. Dlatego też zwróciłam się do Państwa z prośbą o pomoc w zorganizowaniu akcji, dzięki której wspomogliśmy Oddział Hematologii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie przebywa Wiktor – uczeń mojej klasy. Akcja organizowana była dzięki współpracy z Fundacją Na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe”. Fundacja ta działa przy Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej USD w Krakowie. Dzięki Państwa pomocy udało się zebrać wiele artykułów, które wspomogą przebywające tam dzieci oraz ich rodziców w codziennym, niełatwym życiu. Za każdy dar jestem niezmiernie wdzięczna.

Specjalne podziękowania kieruję do nauczycieli i wychowawców, którzy informację o zbiórce przekazali Rodzicom i uczniom oraz do Państwa Renaty i Jerzego Kowalczyków za pomoc w zorganizowaniu przewiezienia darów do Fundacji oraz Pana Józefa Kóski – za udostępnienie samochodu.

Słowo DZIĘKUJĘ to za mało.

Mimo to BARDZO PAŃSTWU DZIĘKUJĘ za wsparcie, za okazaną pomoc, za życzliwe, otwarte serca. Flora Edwards powiedziała: ,,Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas.'' 


I właśnie to wracające dobro czyni nas szczęśliwszymi.

DZIĘKUJĘ!

Wychowawca klasy 7f

 

 

 

 

„Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni głośno mówią”

/F. Beutelrock/

W dniu 26 października 2020 r. miała finał akcja charytatywna zainicjowana i zorganizowana przez Panią Martę Rychlewicz, która miała na celu doposażenie oddziału w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, w którym pacjentem jest uczeń Pani Marty, Wiktor.

Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu wychowawczyni i hojności darczyńców udało nam się zgromadzić bardzo dużą liczbę środków higienicznych oraz artykułów spożywczych. Pani Rychlewicz nawiązała również kontakt z Fundacją na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową „Wyspy Szczęśliwe”, działającą przy klinice i za jej pośrednictwem zostały przekazane zebrane materiały plastyczne, które posłużą do terapii zajęciowej w szpitalnej świetlicy.

 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

 Pomoc dla WiktoraPokaż galerie