Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na terenie Gminy Brzeszcze  na rok szkolny 2024/2025 

 

Informujemy, iż rekrutacja do klas I szkół podstawowych na terenie Gminy Brzeszcze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeszcze będzie odbywała się w dniach od 12 lutego 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. Rodzice/opiekunowie prawni powinni zgłosić się w ww. terminie do dyrektora szkoły w celu złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2024/2025.