16 marca 2018 r. już po raz szósty odwiedzili nas nasi rówieśnicy z Izraela. Jak co roku nasi goście najpierw oddali hołd 18 ofiarom Marszu Śmierci pochowanym na Cmentarzu Komunalnym w Brzeszczach, a następnie udali się do naszej szkoły.Tu, w sali gimnastycznej, jedna z hebrajskich dziewcząt  zapaliła świece szabatowe i zmówiła modlitwę.Po czym jedna z opiekunek grupy z Izraela wygłosiła pojednawcze przemówienie, jakże istotne po ostatnich wydarzeniach politycznych, mających na celu zakłócenie kilkudziesięcioletniej współpracy i przyjaźni między naszymi narodami. Gdy grupy znalazły się w wyznaczonych salach lekcyjnych, rozpoczęły się zajęcia warsztatowe, których celem,  oprócz integracji, było poszukiwanie wspólnych korzeni, wspólnej historii i dziedzictwa kulturowego.