10 maja już po raz 19. odbyły się zmagania uczniów klas piątych szkół podstawowych z Gminy Brzeszcze oraz dzieci niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu. Spotkanie to ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że otaczający ich świat nie składa się tylko i wyłącznie ze sprawnych osób, ale że istnieją też w nim ich rówieśnicy, którzy urodzili się z jakąś niepełnosprawnością psycho-ruchową, z którą muszą się zmagać w każdej chwili swego życia. Zawody integracyjne mają pokazać, że wszyscy ludzie są tacy sami, a różnica polega tylko na tym, że osoby niepełnosprawne inaczej postrzegają otaczającą ich rzeczywistość. Imprezę zawsze kończy sztafeta integracyjna, podczas której połączeni symboliczną więzią uczniowie ze szkół podstawowych i dzieci z ośrodka pokonują wspólnie tor różnorakich przeszkód. Podczas zwodów w pogodny i radosny nastrój wszystkich zgromadzonych wprawił zespół taneczny „Prima” ze Szkoły Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w Jawiszowicach, który, jak co roku, przygotowuje p. Renata Sikorska.

Ideę takiego spotkania wymyślił i systematycznie realizuje nauczyciel wychowania fizycznego, p. Andrzej Jakimko. Grupę wolontariuszy pełniących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi corocznie przygotowuje do tej trudnej i odpowiedzialnej roli p. Jolanta Hodur. Impreza mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu wielu osób reprezentujących Ośrodek Kultury w Brzeszczach i Uczniowski Klub Sportowy.

Takie spotkanie u brzeszczańskiej młodzieży owocuje wyzwalaniem nowych pokładów empatii, wrażliwością oraz refleksją nad sobą samym.

Zawody integracyjne 2018Pokaż galerie