Otrzymaliśmy tytuł laureata w XIV edycji Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” za projekt "Zakręceni na dobro".

W tym roku szkolnym, pomimo pandemii i kilku miesięcy nauki zdalnej, uczniowie naszej szkoły, inspirowani przez nauczycieli oraz wspierani przez rodziców, a nawet całe rodziny, uczestniczyli w wielu akcjach niosących pomoc innym. Ich różnorodność ilustruje zrealizowany w szkole film, który można obejrzeć tutaj:

Efektem naszych działań jest zdobycie tytułu laureata w XIV edycji Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” za projekt "Zakręceni na dobro".

Tegoroczny laur został przyznany po raz drugi dla wolontariuszy z Brzeszcz, gdyż od początku w tym projekcie uczestniczyli uczniowie nieistniejącego już Gimnazjum nr 2 w Brzeszczach, którzy w 2008 roku zajęli w nim pierwsze miejsce. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzeszczach od kilku lat kontynuują, zapoczątkowany przez ich starszych kolegów i koleżanki, udział w projekcie, a tegoroczny jest już czternastym z kolei. Przez ten czas wielokrotnie zajmowaliśmy wysokie miejsca oraz zdobywaliśmy wyróżnienia. Szkolnymi koordynatorkami projektu są panie: Jolanta Żarkowska, Anna Czubaty i Bożena Klamra.

          Dużą radość sprawiło wszystkim docenienie działalności naszej społeczności szkolnej, ale najważniejsza jest realizacja celów projektu, czyli:

  • uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi,
  • przygotowanie uczniów do społecznego działania na rzecz potrzebujących,
  • tworzenie w szkołach podstaw wolontariatu,
  • ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II.

W założenia projektu wpisują się także aktualnie apele Papieża Franciszka, który nieustannie zwraca uwagę świata na los ubogich i konieczność wyrażania aktów miłosierdzia skierowanych do cierpiących niedostatek, chorobę, wykluczenie społeczne.