Szanowni Nauczyciele, drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo!

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję Państwu za zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą jaką każdego dnia z wysoką starannością wykonujecie.  Wierzę, że z wiedzy którą Państwo przekazujecie te i kolejne pokolenia wychowanków będą korzystać przez resztę swojego życia i z pewnością przekażą ją dalej.

Jednocześnie życzę Państwu dużo sił, energii i twórczej pasji oraz licznych sukcesów   i zadowolenia podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Wam drodzy Uczniowie życzę, abyście w każdym Nauczycielu dostrzegli tą iskrę pasji którą będziecie naśladować.

Dziękuję Pracownikom Administracji i Obsługi za wkład w życie szkoły. Może często nie widać na pierwszy rzut oka Waszej pracy, ale po dokładniejszym spojrzeniu na życie szkoły każdy z nas ją dostrzeże i doceni.

 

Z wyrazami szacunku

Iwona Matusik

Dyrektor ZSP nr 5 w Brzeszczach