Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

 

Szanowni Państwo!

Drodzy uczniowie!

W związku z pandemią, rozpoczęcie roku szkolnego będzie miało inny przebieg niż dotychczas. Nie będzie ogólnego spotkania dyrektora szkoły z uczniami. Dzieci spotykają się z wychowawcami tylko w wyznaczonych salach. Załącznik nr 1 i 2 to procedury związane z działaniami mającymi na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem (COVID – 19, SARS – CoV-2), kolejno dla rodziców i uczniów. Natomiast w pozostałych Załącznikach 3,4,5,6 znajdują się informacje dotyczące inauguracji roku szkolnego przez poszczególne klasy.

 

Załącznik nr 1 – Procedura dla rodziców/ opiekunów prawnych, w związku z działaniami mającymi na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażaniom koronawirusem (COVID – 19, SARS – CoV-2)

Załącznik nr 2– Procedura dla uczniów ZSP nr 5, w związku z działaniami mającymi na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażaniom koronawirusem (COVID – 19, SARS – CoV-2)

Załącznik nr 3 Inauguracja roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych

Załącznik nr 4 Inauguracja roku szkolnego dla uczniów klas drugich

Załącznik nr 5 –  Inauguracja roku szkolnego dla uczniów klas 3, 4 i 5

Załącznik nr 6 Inauguracja roku szkolnego dla uczniów klas 6,7 i 8